Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

KvK Gouda / Handelsregister

3.17.11.01
J.M.A. Brunings
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.17.11.01
Author: J.M.A. Brunings
Nationaal Archief, Den Haag
1990
CC0

Periode:

1921-1979

Omvang:

56,30 meter; 451 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Handelregister van de Kamer van Koophandel te Gouda bevat voor de periode 1921-1979 slechts de handelsregisters van uitgeschreven firma's.

Archiefvormers:

  • Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op de handelsregisters van de Kamers van Koophandel in Zuid-Holland 1921 – 1995 (Bedrijvenregister) is een digitale index beschikbaar.

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: