gahetNA in the National Archives

College Toezicht Huis van Bewaring Strijen

3.05.15
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.15
Author: Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1849-1877
merendeel 1856-1877

Omvang:

0.10 meter; 6 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het College van Toezicht van h et huis van Bewaring te Strijen bevat onder ander een kopieboek van uitgegane stukken, de begrotingen over de dienstjaren 1857-1877, rekeningen over de dienstjaren 1857-1876 en een in 1866 opgemaakte inventaris van het aanwezige archief.

Archiefvormers:

  • College van Toezicht van het huis van Bewaring te Strijen 1846-1877

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archiefstukken, die van het College van Toezicht over het Huis van Bewaring van Strijen bewaard zijn gebleven, zijn in 1995 tijdens de inventarisatie van het oud-archief van Oud-Beijerland aangetroffen, wat op zich geen bevreemding hoeft te wekken. Kort na de opheffing had de Minister van Justitie het College van Toezicht namelijk laten weten dat de archieven van de opgeheven Huizen van Bewaring moesten worden overgebracht naar het Huis van Bewaring in het kanton waartoe de gemeente behoorde, waartoe het opgeheven huis was gevestigd. In het geval van Strijen moest het dientengevolge naar Oud-Beijerland worden getransporteerd. ( ARA, Huis van Bewaring Strijen, inv.nr. 1, brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 13 augustus 1877 en van het College van Toezicht over het Huis van Bewaring van Oud-Beijerland d.d. 22 augustus 1877. ) Evenals in Strijen was dit ook samen met het Kantongerecht in het Raadhuis gehuisvest. Een situatie, die in 1861 was begonnen en tot 1882 zou voortduren. ( Kort overzicht van de Geschiedenis der Gebouwen bij het Departement van Justitie in gebruik, met vermelding van de nummers der dossiers waarin de stukken zijn opgenomen (uitgave: Departement van Justitie, z.pl. ['s-Gravenhage], 1912, No. 43, 62. ) Wellicht dat het Kantongerecht bij de verhuizing in 1882 verzuimde het archief van het Huis van Bewaring van Strijen naar zijn nieuwe huisvesting aan de Steenenstraat mee te nemen.

Zoals gezegd werd het archief tijdens de inventarisatie van het oud-archief van Oud-Bijerland herontdekt en na overleg met de Provinciale Archiefinspectie Zuid-Holland op 28 november 1995 schonk door de burgemeester van Oud-Beijerland aan het Algemeen Rijksarchief geschonken.

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: