Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

College Toezicht Huis van Bewaring Strijen

3.05.15
NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.15
Author: NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1849-1877
merendeel 1856-1877

Omvang:

0,10 meter; 6 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het College van Toezicht van h et huis van Bewaring te Strijen bevat onder ander een kopieboek van uitgegane stukken, de begrotingen over de dienstjaren 1857-1877, rekeningen over de dienstjaren 1857-1876 en een in 1866 opgemaakte inventaris van het aanwezige archief.

Archiefvormers:

  • College van Toezicht van het huis van Bewaring te Strijen 1846-1877

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Uit de in april 1866 opgemaakte inventaris van het archief blijkt dat het hier slechts om een fragment gaat. Er was toen ondermeer nog een notulenboek van het College van Toezicht, dat in december 1857 begon. De correspondentie, die ook toen pas in 1849 en niet in het stichtingsjaar 18?? begon, was vollediger. De begrotingen en rekeningen zijn daarentegen dezelfde als op dat moment. (

ARA, Huis van Bewaring Strijen, inv.nr. 6.

) Hoewel er geen notulenboeken zijn kan men over de inrichting, de bevolking, het personeel, de financiering en dergelijke relatief nog veel in de correspondentie vinden. Hoewel de hoofinspecteur van gevangenissen in 1865 had geklaagd over het ontbreken van een inschrijvingsregister voor de gevangenen, werd dit kennelijk ook later niet aangeschaft. (

ARA, Huis van Bewaring Strijen, inv.nr. 1, brief van cipier L. van Dienst aan het College van Toezicht d.d. 2 maart 1866.

)

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: