Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Strafinstellingen Schoonhoven

3.05.13
NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.13
Author: NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1851-1888

Omvang:

0,60 meter; 11 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Strafinstellingen te Schoonhoven bevat onder ander registers van notulen van vergaderingen, registers van inschrijvingen van gedetineerden en een register van kledingstukken en voorwerpen die door de cipier zij binnenkomst van de gedetineerden in beslag zijn genomen en bij vertrek zijn afgegeven.

Archiefvormers:

  • Huis van Bewaring te Schoonhoven 1851-1888

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In de vergadering van het van 30 mei 1877 besloot het College van Toezicht om uit zijn midden een secretaris aan te wijzen die notulen moest maken van de vergaderingen en de uitgaande brieven registreren. Tevens werd dan een lijst opgemaakt van de aanwezige inschrijvingsregisters. ( Zie inv.nr. 1. ) Aanleiding voor deze ontwikkeling waren de plannen om te komen tot nieuwbouw van het gesticht. De archiefbescheiden zijn bijna allemaal bewaard gebleven.

Het is niet bekend hoe zij in het fonds van het Rijksarchief in Zuid-Holland zijn gekomen.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: