gahetNA in the National Archives

Notarissen ZH / Katwijk

3.04.09.36
SSA-not.bew.
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.09.36
Author: SSA-not.bew.
Nationaal Archief, Den Haag
1994
CC0

Periode:

1906-1915

Omvang:

5.20 meter; 21 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van notaris mr. D. van Riessen, residerende te Katwijk, beslaat de periode 1906-1915 en bevat repertoria en minuutakten.

Archiefvormers:

  • Riessen, mr. D. van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: