Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kantongerecht 's-Gravenhage, 1980-1989

3.03.90
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.90
Author: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1950-1990
merendeel 1980-1989

Omvang:

91,30 meter; 1473 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende strafzaken, burgerlijke zaken en buitengerechtelijke zaken, onder meer audiëntiebladen, registers, archieflijsten en akten en beschikkingen.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te ‘s-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Geraadpleegde bronnen
C.J. van Brakel, De bevoegdheden van den kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken (Zwolle, 1934). Handleiding administratie toezicht voogdijbeheer (1964) collectie M.v.J .dossier A64/177. Handleiding griffies kantongerechten (circa 1956).A. Jonker en G.J. Brakel, Handboek voor het kantongerecht (Zwolle 1954).C.M. van der Kemp, Ontwikkeling van het recht betrekkelijk der kantongerechten (Heusden, 1898).H.G. Oost, Kantongerechten, in: R. Huijbrecht (red), Werkboek rechterlijke archieven 1838 - 1940 ('s-Gravenhage, 1989), 11-32.C.M.G. ten Raa, De oorsprong van de kantonrechter (Deventer, 1970) proefschrift.A.J. B. Verheijen, De kantonrechter (Serie Recht en Praktijk 12A) (Bussum, 1971)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: