gahetNA in the National Archives

Parket OvJ Den Haag

3.03.82
CAS 1113
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.82
Author: CAS 1113
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1960-1979

Omvang:

18.10 meter; 306 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit registers van verschillende soorten strafzaken. Daarnaast heeft een deel van het archief betrekking op het functioneren van het parket.

Archiefvormers:

  • Parket van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage 1959-2005

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Een officier van Justitie is in Nederland een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM of parket vormt in het strafrecht samen met de rechters de rechterlijke macht. Traditioneel is het OM de hoogste hoeder van de openbare orde. Het rechtsbestel in Nederland kent de term OM, in die naam ligt een groot misverstand opgesloten. Het OM mag dan de naam ministerie dragen, het is geen ministerie zoals dat van Defensie of Sociale Zaken. Samen met de rechters vormt het OM de rechterlijke macht - zo staat het in de wet op de rechterlijke organisatie.

Het OM bepaalt wie voor de rechter moet verschijnen, en voor welk strafbaar feit. Het is de enige instantie die kan besluiten een persoon te vervolgen. Het veruit voornaamste werkterrein van het OM is het strafrecht. Het OM bemoeit zich niet met ontslagkwesties of met buren die ruziën om een overhangende boomtak. Zij moeten naar de burgerlijke rechter om hun geschil te beslechten. Het OM komt vrijwel alleen maar in beeld als iemand een strafbaar feit begaat.

Het OM is de organisatie die verantwoordelijk is voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De belangrijkste rollen van de officier van Justitie zijn:

  • het gezag voeren over onderzoeken van de politie;
  • bij zware misdrijven direct leiding geven aan onderzoeken van de politie;
  • optreden als openbare aanklager in een rechtszaak (zie strafrecht);
  • tijdens een rechtszaak een bepaalde straf eisen, die niet altijd door de rechter wordt opgelegd.
Zowel de politie als de officier van Justitie kan dwangmiddelen toepassen. Bekende dwangmiddelen zijn bijvoorbeeld iemand fouilleren of vasthouden op het politiebureau. De officier van Justitie bepaalt of hij een zaak aan de rechter wil voorleggen of niet. Hij moet er ook voor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd. De officier van Justitie moet zich aan strenge regels in de wet houden. De rechter controleert of de regels wel goed worden toegepast.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: