gahetNA in the National Archives

Parket OvJ Den Haag

Due to maintenance, making reservations is not available at this moment.

3.03.82
CAS 1113
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.82
Author: CAS 1113
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1960-1979

Omvang:

17,00 meter; 290 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit registers van verschillende soorten strafzaken. Daarnaast heeft een deel van het archief betrekking op het functioneren van het parket.

Archiefvormers:

  • Parket van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage 1959-2005

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Op basis van een projectconvenant tussen het Ministerie van Justitie, Directie Rechtspleging en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is in de periode 2006 - 2007 het archief bewerkt van het parket van de officier van Justitie te ’s-Gravenhage. Het archief beslaat voornamelijk de periode 1960 - 1979.

In deze inventaris zijn de voor bewaring aangewezen toegangen, de geselecteerde dossiers en andere te bewaren bestanden binnen de gevormde rubrieken op chronologische volgorde opgenomen.

Tijdens het vooronderzoek zijn afwijkingen m.b.t. de materiële staat geconstateerd. Voor binnenkomst van het archief bij de CAS zijn de archiefbescheiden materieel getoetst en goedgekeurd op de (straf)parketregisters na. Dit deel is op advies van Helicon behandeld door deze te laten gammastralen. Voor de materiële staat van het archief is de bewerking van het te bewaren gedeelte uitgevoerd conform artikel 11 van het Archiefbesluit en de Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: