Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kantongerecht Gorinchem, 1960-1969

3.03.75
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.75
Author: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003
CC0

Periode:

1957-1973
merendeel 1960-1969

Omvang:

10,00 meter; 73 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het Kanton behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. In het archief zijn de burgerlijke zaken onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, klapperkaarten en rolkaarten, van de rekesten zijn er dossiers betreffende huur -en arbeidszaken. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals voogdijregisters. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Gorinchem.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Op dit tienjarenblok is de volgende vernietigingslijst van toepassing geweest:

Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden berustende onder het beheer van de griffier van het kantongerecht (1947-1985), vastgesteld bij gemeenschappelijk besluit van de Staatssecretaris van C.R.M. en de Minister van Justitie van resp. 4 en 27 februari 1981. Nrs. MMA/AR-211-028 en DORR 233/881

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: