Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kantongerecht Ridderkerk, 1839-1933

3.03.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.68
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1826-1933
merendeel 1839-1933

Omvang:

23,10 meter; 533 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat de processen-verbaal en vonnissen van strafzaken. Van civiele zaken zijn naast audiëntiebladen en vonnissen ook procesdossiers bewaard. Van buitengerechtelijke zaken zijn naast de beschikkingen ook de voogdijregisters en de registers van inschrijving van vennootschappen en coöperatieve verenigingen overgeleverd.
Binnen het archief zijn zaken van beroep tegen uitspraken van de huurcommmissies in een afzonderlijke serie ondergebracht. Dit is ook gebeurd met uitspraken van de Pachtkamer op verzoeken tot vrijstelling van betaling van pacht ingevolge de Crisispachtwet van 1932.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht Ridderkerk

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Vanaf 1879 is bekend dat er in het als kantongerecht gebruikte panden een aparte ruimte voor het bewaren van de overtuigingsstukken was.

Na 22 maart 1882 werden de overtuigingsstukken opgeborgen op de zolder van een herenhuis aan de Molendijk te Ridderkerk, aangekocht door de Staat.

Zoals hiervoor al werd opgemerkt was de aanwas van het archief in 1888 zelfs reden om de huur aan de ontvanger van de ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Ridderkerk c.a op te zeggen, omdat men deze ruimte zelf nodig had.

Het archief van het Kantongerecht Ridderkerk van (1826) 1838-1933 is in twee blokken aan het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) c.q. het Rijksarchief in Zuid-Holland overgedragen. Dit gebeurde voor het eerst in 1977 toen het archief over de periode van 1840-1933 werd overgedragen. Dat zelfde jaar volgde nog een kleine aanvulling uit de periode 1842-1877. ( Zie voor de verklaringen van overbrenging d.d. 3 maart 1977; 21 september 1977: Verwervingsdossier 20 van de 3e Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten. )

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: