gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Rotterdam, 1838-1979

3.03.63
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.63
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
CC0

Periode:

1838-1983
merendeel 1838-1979

Omvang:

8954 inventarisnummers; 511,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat registers van strafzaken en vonnissen in strafzaken, audiëntiebladen en minuten van vonnissen in burgerlijke zaken, processtukken betreffende pachtzaken, huurzaken en arbeidszaken. In de afdeling Buitengerechtelijke Zaken zijn er stukken betreffende voogdijzaken (voogdijregisters met klappers), plaatsing in krankzinnigengestichten, inschrijving van akten van coöperatieve verenigingen en vennootschappen, processen-verbaal van schadeopnemingen aan ladingen van schepen alsmede een collectie scheepsjournalen.

Archiefvormers:

  •  
  • Kantongerecht, Rotterdam

Comments by visitors

Ik heb een vraag.Ik wil gaan reserveren maar weet nog niet hoe.
Ik wil zoeken in de voogdijregisters. Op 6 jan 1899 overlijdt Philippus Hermanus Quast. Er blijven vier kinderen
achter. Moeder is dan al overleden. Door het overlijden van vader is mogelijk de voogdij aan de orde, voordat wordt besloten tot hun plaatsing in het burgerweeshuis. Ik ben dus o pzoek: wie beslist wanneer over deze kinderen.
Er zijn drie opties: waarschijnlijk voogdij per 6-1-1899, want dan is overlijden vader,
maar ook is voogdij mogelijk per 16-2-1897 bij het overlijden van moeder
Ik begrijp dat ik moet zoeken in archieven kantongerecht rotterdam ( 3.03.63), burgerlijke zaken, maar hoe ik dat naar de reservering moet omzetten is voor mij lastig.
Wellicht kunt u mij raad geven.
Verder is er misschien ene kleien kans dat de arrondissementsrechtbank in dit soort zaken beslist. Zou dat het geval kunnen zijn of is dat niet mogelijk?

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: