gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Rotterdam, 1838-1979

3.03.63
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.63
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
CC0

Periode:

1838-1983
merendeel 1838-1979

Omvang:

8954 inventarisnummers; 511,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat registers van strafzaken en vonnissen in strafzaken, audiëntiebladen en minuten van vonnissen in burgerlijke zaken, processtukken betreffende pachtzaken, huurzaken en arbeidszaken. In de afdeling Buitengerechtelijke Zaken zijn er stukken betreffende voogdijzaken (voogdijregisters met klappers), plaatsing in krankzinnigengestichten, inschrijving van akten van coöperatieve verenigingen en vennootschappen, processen-verbaal van schadeopnemingen aan ladingen van schepen alsmede een collectie scheepsjournalen.

Archiefvormers:

  •  
  • Kantongerecht, Rotterdam

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Bij de overdracht van alle grote archiefblokken leverde het kantongerecht zelf een inventaris mee. Deze vijf inventarissen werden omgewerkt tot een drietal met als tijdvakken 1834-1920; 1921-1930 en 1931-1939. In 1979 werden de aanwinsten uit 1977, die toen in het hulpdepot te Schaarsbergen waren opgeslagen, tot één inventaris samengevoegd, die tot 1920 liep, waarbij de stukken van vóór 1834 buiten de toegang werden gehouden. Deze inventarissen dienden tot aan de bewerking bij de CAS in 2001 als toegang op de verschillende blokken.

Het Nationaal Archief heeft in 2001 van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle reeds overgedragen archieven samen met de drie tienjarenblokken over de periode 1940-1979 in één inventaris onder te brengen.

De bewerking van dit archief was het gevolg van de Archiefwet van 1995 waarbij de overbrengingstermijn werd teruggebracht van 50 naar 20 jaar. Bij de totstandkoming van deze inventaris is zoveel mogelijk rekening gehouden met het archiefschema van R. Huijbrecht in het "Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940".De inventaris is niet chronologisch opgemaakt maar op de voortgang van de processen.

De inventaris is ontstaan door integratie van de bestanden van de rechtbank Rotterdam, blok 1945-1979 en de bestanden die bij het Nationaal Archief reeds aanwezig waren, blokken 1838-1920, 1921-1930, en 1931-1935.

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant, afgesloten op 27 januari 2000, tussen het Ministerie van Justitie (Directie Rechtspleging), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archiefselectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode apr. 2007 - jan. 2008 het archief van het Kantongerecht Rotterdam over de periode 1980 - 1989 bewerkt. Uit deze bewerking zijn stukken afgescheiden die thuishoren in de periode van voor 1980. Deze stukken zijn opgenomen als supplement opgenomen in het archief en in deze inventaris beschreven.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: