gahetNA in the National Archives

Rechtbank van Koophandel Dordrecht

3.03.55
J.L. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.55
Author: J.L. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
1928
CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

15.20 meter; 200 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht bevat onder meer notulen, processen-verbaal van openbare zittingen, ingekomen rekesten, rollen, arbitrale uitspraken, procesdossiers inzake faillissementen, rapporten van kapiteins, afdrukken van zegelstempels en een naamlijst van de leden van de rechtbank over de periode 1811-1838.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Koophandel te Dordrecht

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: