gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Sliedrecht, 1839-1933

3.03.37
S.F.Th. de Ruiter
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.37
Author: S.F.Th. de Ruiter
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

1839-1939

Omvang:

29.50 meter; 228 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van het Kantongerecht te Sliedrecht bevinden zich de vonnissen en processen-verbaal in strafzaken, alsmede ingekomen stukken van het Openbaar Ministerie. Verder bevat het in burgerlijke zaken onder meer een serie minuten civiel, audiëntiebladen, stukken betreffende faillissementen en registers van coöperatieve verenigingen en vennootschappen. Daarnaast bevat het archief een voogdijregister.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Sliedrecht

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: