gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Oud-Beijerland, 1950-1959

3.03.32.03
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.32.03
Author: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1950-1959

Omvang:

6.50 meter; 54 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief (waarvan de stukken inhoudelijk dateren uit 1943 - 1978) bevinden zich de klappers betreffende strafzaken. Van de burgerlijke zaken bevat het archief onder andere audiëntiebladen en dossiers betreffende huur- en arbeidszaken. Van de pachtzaken zijn er onder meer audiëntiebladen, dossiers, beschikkingen en pachtkaarten. De buitengerechtelijke zaken bevatten voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Oud-Beijerland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Gedurende de jaren 50 was het kantongerecht te Oud-Beijerland gevestigd aan de Steenenstraat 20 (tegenwoordig zit het kantongerecht hier nog steeds). Aanvankelijk was het gebouwd als conciërge-woning en kantongerecht. In de loop der jaren, toen de conciërge met pensioen ging, is de woning betrokken bij het kantongerecht.

De lopende zaken werden dicht bij de hand opgeborgen, dus op de afdeling die belast was met de afhandeling van die zaken. Zodra de zaken waren afgedaan en dus niet meer frequent werden geraadpleegd werden de dossiers overgebracht naar de zolder. Het kantongerecht beschikte over een redelijk grote zolder, die werd gebruikt als archiefruimte.

Op de zolder werden de dossiers in handzame hoeveelheden in roodbruin pakpapier gewikkeld en vervolgens met dik (harig) touw aan alle zijden omwikkeld. Vervolgens werd met grote letters of cijfers de inhoud op die bundel vermeld. De stukken konden op deze manier op deze zolder op een redelijk goede manier worden bewaard. Doordat er verwarming ontbrak, hadden sommige stukken te kampen met vochtproblemen. In het algemeen verkeerden de stukken in een goede staat. Doordat de zolder redelijk groot was en er ruimte genoeg was, konden alle stukken die betrekking hadden op het kantongerecht Oud-Beijerland bij elkaar worden geplaatst. De ruimte die over was werd zelfs gebruikt voor het opslaan van in beslag genomen goederen (deze werden jaarlijks door het J.A.D.- Justitiële Autotransport Dienst opgehaald) en ook werden de staatbladen en staatscouranten er opgeborgen.

Van een archivaris was gedurende de periode 1950-1959 nog geen sprake. Het administratief personeel hield zelf alles bij.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: