Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kantongerecht Noordwijk

3.03.31
S.F.Th. de Ruiter
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.31
Author: S.F.Th. de Ruiter
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

1842-1876

Omvang:

9,50 meter; 55 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het Kanton behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. In 1877 werd het Kantongerecht te Noordwijk opgeheven en ondergebracht bij het Kantongerecht Leiden.
In het archief bevinden zich, zonder al teveel ordening, akten, vonnissen en repertoria. Verder heeft het archief in 2000 een supplement toegevoegd gekregen met daarin enkele registers betreffende protesten van wissel, bijl-en koopbrieven, akten van vennootschap, vonnissen en beroepen in cassatie en hoger beroep in strafzaken, en een klapper op namen van veroordeelden in politiezaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Noordwijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: