gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Gorinchem, 1950-1959

3.03.24.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.24.04
Author: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1950-1959

Omvang:

6.00 meter; 62 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief (waarvan de stukken inhoudelijk dateren uit 1943 - 1962) is onderverdeeld in burgerlijke zaken, buitengerechtelijke zaken en huishoudelijke en griffiezaken. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, met klapper- en rolkaarten en een register als ingang daarop. Van de rekesten zijn er o.a. dossiers betreffende huur- en arbeidszaken en registers inzake dwangbevelen. Verder zijn er stukken van de pachtkamer zoals dossiers en audiëntiebladen. De buitengerechtelijke stukken bestaan uit voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Gorinchem

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Zoek-instructie

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende ingangssystemen die in deze inventaris voorkomen. Per ingangssysteem wordt aangegeven hoe ze zijn gerangschikt en hoe er gebruikt van gemaakt kan worden. Waar mogelijk wordt er een relatie gelegd tussen de ingangssystemen en de bijbehorende stukken. Bij de opsomming is de volgorde van het schema zoals gebruikt in de inventaris aangehouden. Per onderdeel worden de bijbehorende ingangssystemen beschreven.

Klapper -en rolkaarten betreffende civiele zaken (inventarisnummers 1-3, p. 17)

De klapperkaarten civiele zaken zijn alfabetisch geordend op naam van de eiser. Daarnaast wordt de naam van de gedaagde genoemd. Tenslotte wordt het rolnummer en het jaar genoemd. Dus als u een naam weet van de eiser, kunt u aan de hand van het klapperkaartje het bijbehorende rolnummer opzoeken. De rolkaarten zijn per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast vermeldt het kaartje zowel de naam van de eiser als de gedaagde.

Ook vermeldt het kaartje de datum waarop het vonnis is uitgesproken in de betreffende zaak. Dus u kunt aan de hand van het rolnummer (eventueel verkregen via de klapperkaarten) de namen van de partijen terugvinden alsmede de datum van het vonnis.

Aan de hand van het vonnisdatum kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv.nrs. 7-17). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum.

De klapper -en rolkaarten civiele zaken (inv.nrs 1-3) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv.nrs 7-17)

Register betreffende vonnissen in civiele zaken (inventarisnummer 4, p. 17)

Dit register is geordend op volgnummer. Naast dit volgnummer staat het rolnummer, de namen van de partijen en de datum van het vonnis genoemd. Dus u kunt aan de hand van het volgnummer de datum van het vonnis opzoeken. Aan de hand van de datum van dit vonnis kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv.nrs. 7-17). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum. Het register vonnissen civiele zaken (inv.nr 4) vormt dus een ingang op de audiëntiebladen civiele terechtzittingen (inv.nrs. 7-17).

Pachtkaarten betreffende pachtzaken en pachtrekesten (inventarisnummer 36, p. 19)

Deze pachtkaarten zijn onderverdeeld in vier categorieën namelijk:

Klapperkaarten pachtzaken

De klapperkaarten pachtzaken zijn alfabetisch geordend op naam van de eiser. Daarnaast wordt de naam van de gedaagde genoemd. Tenslotte wordt het rolnummer en het jaar genoemd. Dus als u een naam weet van de eiser kunt u aan de hand van het klapperkaartje het bijbehorende rolnummer opzoeken. Aan de hand van dit rolnummer kunt u nu het dossier opzoeken bij de dossiers pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs. 42-56). De dossiers pachtzaken en pachtrekesten zijn immers per jaar op rolnummer geordend. De klapperkaarten pachtzaken (inv.nr 36) vormen dus een ingang op de dossiers pachtzaken (inv.nrs.42-56)

Rolkaarten pachtzaken

De rolkaarten pachtzaken zijn per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast vermeldt het kaartje zowel de naam van de eiser als de gedaagde. Ook vermeldt het kaartje de datum waarop het vonnis is uitgesproken in de betreffende zaak.

Dus u kunt aan de hand van het rolnummer (eventueel verkregen via de klapperkaarten) de namen van de partijen terugvinden, alsmede de datum van het vonnis.

Aan de hand van het vonnisdatum kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntiebladen betreffende pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs. 38-41). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum. De rolkaarten pachtzaken (inv.nr 36) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen betreffende pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs 38-41).

Klapperkaarten pachtrekesten

De klapperkaarten pachtrekesten zijn alfabetisch geordend op naam van de verzoeker. Daarnaast wordt de naam van de verweerder genoemd. Tenslotte wordt het rekestnummer en het jaar genoemd. Dus als u de naam weet van de verzoeker kunt u aan de hand van het klapperkaartje het bijbehorende rekestnummer opzoeken bij de dossiers pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs. 42-56). De dossiers pachtzaken en pachtrekesten zijn immers per jaar op rekestnummer geordend. De klapperkaarten pachtrekesten (inv.nr. 36) vormen dus een ingang op de dossiers pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs. 42-56).

Rekestkaarten pachtrekesten

De rekestkaarten zijn per jaar geordend op rekestnummer. Daarnaast vermeldt het kaartje zowel de naam van de eiser als de gedaagde. Ook vermeldt het kaartje de datum waarop het vonnis is uitgesproken in de betreffende zaak. Dus u kunt aan de hand van het rekestnummer (eventueel verkregen via de klapperkaarten) da namen van de partijen terugvinden alsmede de datum van het vonnis. Aan de hand van het vonnisdatum kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntiebladen betreffende pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs. 38-41). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum. De rekestkaarten pachtrekesten (inv.nr 36) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen betreffende pachtzaken en pachtrekesten (inv.nrs. 38-41).

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: