Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kantongerecht Gorinchem, 1930-1939

3.03.24.02
SSA-rechtbank
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.24.02
Author: SSA-rechtbank
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1930-1939

Omvang:

1,50 meter; 37 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kantongerecht Gorinchem bevat onder meer audiëntiebladen, registers voor aangebrachte zaken en eindvonnissen, dossiers huur- en arbeidszaken, stukken betreffende (crisis)pachtzaken, registers voor akten en beschikkingen, en voogdijregisterkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Gorinchem

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Kantongerecht Gorinchem [periode 1930-1939], nummer toegang 3.03.24.02, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Kantongerecht Gorinchem, 1930-1939, 3.03.24.02, inv.nr. ...

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: