Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kantongerecht Delft, 1940-1979

3.03.22.03
CAS 734
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.22.03
Author: CAS 734
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1940-1979

Omvang:

35,00 meter; 559 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kantongerecht behandelt alle overtredingen m.u.v. de overtredingen bedelarij en landloperij, het misdrijf stoperij, arbeids- en huurkoopzaken alsmede pachtzaken.
Het archief van het Kantongerecht te Delft (1940-1979) bevat van de strafzaken zittingslijsten en registers; van de burgerlijke zaken dagvaardingen en rekesten van de kantonrechter en de pachtkamer, processtukken van huur- en arbeidszaken; van de buitengerechtelijke zaken akten en beschikkingen, en stukken betreffende voogdij- en curatele zaken. Tevens zijn er stukken betreffende huishoudelijke- en griffiezaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Delft

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Algra, mr. N.E. & Gokkel, mr. H.R.W., Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk WillinkBrakel, G.J. van, De bevoegdheden van den kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken, Zwolle, 1934Brakel, G.J. van & Jonker, A., Handboek voor het kantongerecht, Zwolle, 1948Does de Willebois, W.E.T.M. van de (bewerkt door), C.M. van der Kemp's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten, Heusden, 1898 (vierde druk) Gids voor de Rechterlijke Macht in het Koninkrijk der Nederlanden 1950-1955, Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon N.V.Huijbrecht, R. e.a., Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940, 's-Gravenhage: Rijksarchiefdienst, 1989 Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie, 's-Gravenhage 1983: Stichting Archief PublicatiesPui, P.I. du (bewerkt door), C.M. van der Kemp's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten, Heusden, 1914 (vijfde druk)Scheurwater, G. (oud hoofd-administratie bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht)

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: