gahetNA in the National Archives

Vredegerecht Strijen

3.03.18.16
L.J. Noordhoff
Nationaal Archief, Den Haag
1939
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.16
Author: L.J. Noordhoff
Nationaal Archief, Den Haag
1939
CC0

Periode:

1811-1912
merendeel 1811-1912

Omvang:

2,00 meter; 30 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht en de Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Strijen (1798-1835) bestaat uit audiëntiebladen, minuten van akten en repertoires van vonnissen, inventaris van papieren en cachetten, register der commissies en akten van beëdiging van de keizerlijke douanes te Strijensche Sas, verklaringen door kapiteins van koopvaardijschepen, en diverse processtukken van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Strijen
  • Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Strijen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Volgens Décret Impérial d.d. 21 October 1811 behoorden tot dit kanton: Maasdam, 's-Gravendeel, Mijnsheerenland, Puttershoek en Strijen. De archieven van vredegerecht en rechtbank van enkele politie zijn als één geheel beschouwd tijdens hun ontstaan en konden ook thans niet gescheiden worden.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: