gahetNA in the National Archives

Vredegerecht Schoonhoven

3.03.18.13
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.13
Author: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
CC0

Periode:

1811-1813

Omvang:

1.50 meter; 25 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht van het Kanton Schoonhoven en Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Schoonhoven (1811-1838) bestaat uit audiëntie bladen, registers van ambtsverrichtingen, ingekomen brieven, repertoires van alle akten gepasseerd aan de griffie, en generale ordonnanties aangaande de politie te Schoonhoven.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Schoonhoven
  • Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Schoonhoven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Volgens Décret Impérial d.d. 21 October 1811 behoorden tot dit kanton: Schoonhoven, Jaarsveld, Lopik, Oudewater en Polsbroek. Dit kanton ressorteerde onder het arrondissement Utrecht. Bij Koninklijk besluit d.d. 27 April 1824 (Staatsblad n°. 30) werd bepaald, dat van het arrondissement Utrecht zouden worden afgescheiden de gemeenten Schoonhoven, Oudewater, Vlist, Bonrepas en Ratelesvliet, die voortaan het kanton Schoonhoven zouden uitmaken, dat aan het arrondissement Gorinchem zou worden toegevoegd. De overige, tot het kanton Schoonhoven behoorende, en in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, nl. Jaarsveld, Willige Langerak, Lopik, Zevenhoven, Cabauw en Zevender, Honcoop en Dijkveld, Noord- en Zuid-Polsbroek, zouden vereenigd worden met het kanton IJselstein, arrondissement Utrecht. De archieven van vredegerecht en rechtbank van enkele politie zijn als één gehéél beschouwd tijden hun ontstaan en konden ook thans niet gescheiden worden.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: