gahetNA in the National Archives

Vredegerecht Naaldwijk

3.03.18.09
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.09
Author: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
CC0

Periode:

1812-1838

Omvang:

2.00 meter; 19 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht van het Kanton Naaldwijk bestaat uit minuten van akten en repertoires van vonnissen, minuutakten van verkoop van goederen door de griffier, en extracten uit arresten.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Naaldwijk
  • Vredegerecht van het Kanton Naaldwijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: