Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Rechtbank 's-Gravenhage tot 1939

3.03.15.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.15.01
Author: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1838-1940
merendeel 1838-1939

Omvang:

100.20 meter; 1165 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de rolregisters met klappers, de vonnissen en de procesdossiers van de strafzaken. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. Het deel-archief van de Politierechter bevat een serie 'fiscale vonnissen' in belastingzaken. Van de rechtspraak in burgerlijke zaken is vrijwel niets bewaard gebleven (als gevolg van het bombardement van maart 1945 op het Bezuidenhout). Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoort een serie dubbelen van repertoria van notarissen in het arrondissement.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1838-1939 (1940)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor gebruikers
Strafzaken

Meervoudige kamers

De normale gang van zaken bij het opzoeken van gegevens over strafzaken is de volgende: zoek in de klappers op de rolregisters (inv.nrs. 78-85) de naam van de verdachte op. Daarachter staat het rolnummer van de zaak. In het rol register (inv.nrs. 2-77) kunnen de gegevens betreffende de zaak in het kort worden gevonden. Tevens staat in het rolregister het vonnisnummer vermeld, met welk nummer in de serie vonnissen in strafzaken (inv.nrs. 130-742) in het desbetreffende jaar het vonnis kan worden opgezocht.

Helaas zijn niet alle bescheiden over de gehele periode 1838 - 1939 aanwezig. Bij gebrek aan rolregisters 1838 - 1858 moet men met het in de klappers gevonden rolnummer het betreffende jaar opzoeken op het lijstje, dat bij deze klappers is gevoegd. In de alfabetische index, die elk jaar na de vonnissen van december werd opgenomen (inv.nrs. 131-169), kan men dan het vonnisnummer vinden. Na 1912 zijn er geen klappers op de rolregisters meer, zodat de rolregisters zelf doorgewerkt zullen moeten worden. Van 1938 - 1939 zijn uitsluitend de vonnissen bewaard gebleven

Enkelvoudige kamers

De zaken voor de kinderrechter en de politierechter zijn - op een hieronder vermelde uitzondering na - gewoon tussen de andere strafzaken geregistreerd en ingebonden, zodat de bovenvermelde werkwijze gebruikt kan worden. In de rolregisters is aangegeven of het een zaak voor de kinderrechter (K.R.) of voor de politierechter (P.R.) betrof.

Een uitzondering vormen de vonnissen in belastingzaken (vooral rijwiel- en hondenbelasting), die door de politierechter werden gewezen. Deze vormen onder de titel 'Fiscale vonnissen' een aparte serie, helaas zonder enige toegang erop.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: