gahetNA in the National Archives

Rechtbank 's-Gravenhage tot 1939

3.03.15.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.15.01
Author: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1838-1940
merendeel 1838-1939

Omvang:

100.20 meter; 1165 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de rolregisters met klappers, de vonnissen en de procesdossiers van de strafzaken. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. Het deel-archief van de Politierechter bevat een serie 'fiscale vonnissen' in belastingzaken. Van de rechtspraak in burgerlijke zaken is vrijwel niets bewaard gebleven (als gevolg van het bombardement van maart 1945 op het Bezuidenhout). Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoort een serie dubbelen van repertoria van notarissen in het arrondissement.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1838-1939 (1940)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor gebruikers
Strafzaken

Meervoudige kamers

De normale gang van zaken bij het opzoeken van gegevens over strafzaken is de volgende: zoek in de klappers op de rolregisters (inv.nrs. 78-85) de naam van de verdachte op. Daarachter staat het rolnummer van de zaak. In het rol register (inv.nrs. 2-77) kunnen de gegevens betreffende de zaak in het kort worden gevonden. Tevens staat in het rolregister het vonnisnummer vermeld, met welk nummer in de serie vonnissen in strafzaken (inv.nrs. 130-742) in het desbetreffende jaar het vonnis kan worden opgezocht.

Helaas zijn niet alle bescheiden over de gehele periode 1838 - 1939 aanwezig. Bij gebrek aan rolregisters 1838 - 1858 moet men met het in de klappers gevonden rolnummer het betreffende jaar opzoeken op het lijstje, dat bij deze klappers is gevoegd. In de alfabetische index, die elk jaar na de vonnissen van december werd opgenomen (inv.nrs. 131-169), kan men dan het vonnisnummer vinden. Na 1912 zijn er geen klappers op de rolregisters meer, zodat de rolregisters zelf doorgewerkt zullen moeten worden. Van 1938 - 1939 zijn uitsluitend de vonnissen bewaard gebleven

Enkelvoudige kamers

De zaken voor de kinderrechter en de politierechter zijn - op een hieronder vermelde uitzondering na - gewoon tussen de andere strafzaken geregistreerd en ingebonden, zodat de bovenvermelde werkwijze gebruikt kan worden. In de rolregisters is aangegeven of het een zaak voor de kinderrechter (K.R.) of voor de politierechter (P.R.) betrof.

Een uitzondering vormen de vonnissen in belastingzaken (vooral rijwiel- en hondenbelasting), die door de politierechter werden gewezen. Deze vormen onder de titel 'Fiscale vonnissen' een aparte serie, helaas zonder enige toegang erop.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

IK ervaar het zoeken naar bepaalde gegevens als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik heb nml. een aantal vragen over mijn voorouders, waar mogelijk de rechtbank aan te pas is gekomen. Als ik de stukken aanvraag waar ik het mgl. kan vinden, dan kom ik aan een enorm aantal stukken. Waar kan ik hulp krijgen voordat ik de aanvraag ga doen?

Geachte mevrouw Driessen,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

In de bijbehorende pdf van het Archief http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_3.03.15.01.ead.pdf
vindt onder het kopje ordening van het archief handige tips om makkelijker te kunnen zoeken.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader, J. Blom, geboren 24-10-1916, heeft van 7 januari 1948 tot 7 maart 1948 een gevangenisstraf uitgezeten. Wij hebben het ontslagbriefje gevonden. Hij was in december 1947 veroordeeld.
We zijn erg nieuwsgierig wat mijn vader heeft gedaan waarvoor hij een gevangenisstraf heeft gekregen.
Kunt u ons wijzer maken?
Met vriendelijke groet,
Els van Steeg-Blom
Mail evansteeg@kpnplanet.nl

Geachte mevrouw van Steeg-Blom,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

l.s!

Mijn grootvader is in de oorlog in rechte betrokken. Ik ben in bezit van de dagvaarding een conclusie van antwoord en een conclusie van dupliek, maar ik heb niet het vonnis of overige processtukken. Verder lijkt het dat hij in hoger beroep is gegaan destijds. Het rolnummer van de arrondissementsrechtbank Den Haag was 43/1750. Kunt u mij helpen aan de uitspraak te komen en evt andere processtukken? Uit een briefje van zijn advocaat (d.d. 10/11/47, in mijn bezit) blijkt dat de zaak voor vonnis stond op 2 december 1947.

met vriendelijke groeten

C F Wassenaar

Mijn overgrootvader Jan Nibbering (17-9-1829 de Rijp) is op 11 september 1897 opgenomen in Veenhuizen N3 na een veroordeling wegens landloperij bij de rechtbank in 's Gravenhage.
Ik zou graag de uitspraak/veroordeling achterhalen.
De handleiding biedt mij onvoldoende handvaten om dit document c.q. de rol te achterhalen.
Kunt u mij hierbij helpen?

met vriendelijke groet

Joris Jan de Vries

Geachte heer de Vries,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte LS,
Mijn naam was Tonnie Camman.
Geboren 19- 12 -1953 te Goirle

Door de rechtbank Den Haag zijn mijn moeder en vader ontheven en ontzet op 5 sept 1956.
Beide zijn overleden
Ik heb op de martha stichtingnin alphen a/d rijn gewoond van 1- 3- 56 tot begin jaren 70
Heb mijn persoonskaart gekregen en dus iets van mijn jeugd
Op de persoonskaart staat als rede van opname in de martha stichting:zwaar verwaarloosd.
Heeft U voor mij nog informatie over mijn moeder.
Anna Raymaekers geboren 8_12-29
Vader bij het huwelijk met haar gewettigd.
Pieter Camman geb 19-9 -29.
Een en ander zou ik nader kunnen toesturen.
Hoop dat U mij kunt helpen in mijn zoektocht.
Vriendelijke groet,
Antoinet Krosschell Camman

Geachte mevrouw Krosschell Camman,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: