gahetNA in the National Archives

Rechtbank Eerste Aanleg Gorinchem

3.03.13
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.13
Author: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

23.00 meter; 234 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem (1811-1838) behandelde civielrechterlijke zaken, zoals geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De strafzaken die de rechtbank behandelde zijn hoofdzakelijk misdrijven. De rechtbank bewaarde ook diverse akten, zoals de akten van depot, akten betreffende de nalatenschap, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem fungeerde tevens als Rechtbank van Koophandel.
In het archief van de arrondissementsrechtbank zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank is in deze inventaris ook het archief van het Openbaar Ministerie opgenomen: het parket. Het parket bevat onder andere registers van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem, 1811-1838

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: