Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Rechtbank Dordrecht 1950-1959

3.03.12.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.04
Author: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1877-1959
merendeel 1950-1959

Omvang:

33,50 meter; 320 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het parket bevat onder andere registers van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht 1950-1959
  • Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht 1950-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Achter de Molen, A. (Arrondissementsarchivaris te Zwolle)

Scheurwater, G. (oud hoofd-administratie bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht)

Algra, mr. N.E. & Gokkel, mr. H.W.R., Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.Algra, mr. N.E. & Jansen, mr. H.C.J.G. Rechtsingang een oriëntatie in het recht, Groningen 1976.Fruin, mr. J.A. De Nederlandsche Wetboeken, 's-Gravenhage 1940. Gids voor de rechterlijke macht in het koninkrijk der Nederlanden 1950-1955, Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon N.V.Huijbrecht, R. e.a. Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940, 's-Gravenhage: Rijksarchiefdienst, 1989.Kunst, mr. A.J.M. Historische Ontwikkeling van het recht Deel I, Utrecht, 1967 2e druk. Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie, 's-Gravenhage 1983: Stichting Archief Publicaties.

Verklarende woordenlijst

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: