Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Rechtbank Brielle

3.03.11.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.11.01
Author: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1826-1877
merendeel 1838-1877

Omvang:

8,40 meter; 134 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank, Brielle 1838-1877

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Toen de arrondissementsrechtbank de rechtbank van eerste aanleg opvolgde, werden de lopende zaken en tevens het hele archief overgenomen. Zuinig als men was vond men (i.c. de griffier) het niet nodig om alle boeken op 30 september af te sluiten en op 1 oktober met nieuwe katernen en delen te beginnen. Vele registers en klappers lopen gewoon door zonder dat de overgang gememoreerd is. Hierdoor is het niet mogelijk geweest (rond 1900) de beide archieven goed van elkaar te scheiden; diverse bescheiden bevatten ook gegevens van de rechtbank van eerste aanleg.

Na de reorganisatie in 1877 is het hele archief verhuisd naar de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Daar heeft het bijna honderd jaar gestaan. Op 18 augustus 1976 werd het overgebracht naar het hulpdepot van de Rijksarchiefdienst te Schaarsbergen, alwaar een vluchtige inventarisatie plaatsvond. Vervolgens werd het op 23 maart 1977 overgedragen aan het Rijksarchief in Zuid-Holland.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: