gahetNA in the National Archives

Rechtbank Brielle

3.03.11.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.11.01
Author: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1826-1877
merendeel 1838-1877

Omvang:

8.40 meter; 134 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank, Brielle 1838-1877

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Strafzaken

Het zoeken in de strafzaken tot 1846 gaat eenvoudig via de klapper op de vonnissen (inv.nr. 55). Hierin staan naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de gevonnisten, gevolgd door de misdaad, het vonnis en de datum van het vonnis. De namen zijn gerangschikt per beginletter; alle namen met dezelfde beginletter zijn vervolgens chronologisch op datum van het vonnis ingeschreven. Met de gevonden data kunnen de vonnissen dan worden opgezocht in de 'correctionele vonnissen' (inv.nrs. 17-54).

Vanaf 1846 wordt het lastiger, omdat de - gelukkig compleet bewaarde - rolboeken (inv.nrs. 11-16) niet op alfabet maar chronologisch op datum van de zitting zijn ingericht. De namen zijn echter groot en duidelijk geschreven, zodat de gezochte persoon, en daarmee ook weer de datum van het vonnis toch vrij snel gevonden kunnen worden.

Burgerlijke zaken

Voor de burgerlijke zaken is het repertoire van de griffier (inv.nr. 130) onmisbaar.

Hierin zijn de akten en vonnissen chronologisch ingeschreven. Behalve datum en soort van het stuk wordt steeds een korte beschrijving gegeven. De nummering in dit register is vaak overgenomen op de linkerbovenhoek van de beschikkingen, vonnissen en uitspraken in bij rekest aanhangig gemaakte zaken (inv.nrs. 68-82). Via de in dit register te vinden data is ook het zoeken in de audiëntiebladen (inv.nrs. 56-60) een stuk gemakkelijker.

Buitengerechtelijke zaken

Ook hier bewijst bovengenoemd repertoire van de griffier goede diensten. De geregistreerde akten staan vaak afgeschreven in specifieke registers, zoals bijvoorbeeld de akten van depot.( Zie inventarisnummers 88, 90 en 102. )

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: