gahetNA in the National Archives

Prov. Bestuur Zuid-Holland, 1850-1945

3.02.27.01
F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.02.27.01
Author: F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1850-1945

Omvang:

1107.50 meter; 7091 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat grotendeels uit chronologisch geordende series: notulen, besluiten, ingekomen en uitgaande stukken. Deze zijn te raadplegen met behulp van eigentijdse toegangen als indices en registers van besluiten. Het zwaartepunt van het Provinciaal Bestuur lag in deze periode bij Gedeputeerde Staten en veel minder bij de Commissaris des Konings (der Koningin). Deze laatste was nog wel speciaal verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Tot het begin van de 20e eeuw beperkten de hoofdtaken van de provincie zich tot het toezicht op de lagere overheden: de gemeenten (in het bijzonder de gemeentelijke financiën) en de waterschappen (waterstaatswerken aan dijken, vaarten en wegen). Gedeputeerde Staten fungeerden ook als administratief beroepsorgaan inzake besluiten van gemeenten en waterschappen. Daarnaast oefende het college taken uit ten aanzien van het verkeer en vervoer: beurt- en veerdiensten, postwagendiensten, heffing van havengelden, tolgelden e.d. In de 20e eeuw kreeg de provincie in toenemende mate taken in medebewind, waarbij de uitvoering van wetten (mede) was opgedragen aan het Provinciaal Bestuur: Drankwet, Warenwet, Hinderwet. Een nieuwe taak was het planologisch toezicht op uitbreidingsplannen van gemeenten. De belangrijkste taak van Provinciale Staten was het kiezen van leden van de Eerste Kamer.
Op de namen van de landverhuizers over de periode 1850-1899 (zie inventarisnummer 6460) is een digitale naamindex (oud toegangsnummer 3.02.27.02) beschikbaar.

Archiefvormers:

  • Provinciale Staten
  • Gouverneur, 1814-1850
  • Commissaris des konings, 1850-1945
  • Gedeputeerde Staten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: