gahetNA in the National Archives

Bedrijfsvereniging, Nieuwe Algemene

2.25.57
W. Leendertse, J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.57
Author: W. Leendertse, J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1949-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

36.90 meter; 568 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Microfiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het archief bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en statuten aanwezig.

Archiefvormers:

  • Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de NAB werd in 1999 samen met archieven van andere bedrijfsverenigingen en het archief van de Federatie van Bedrijfsverenigingen overgebracht naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en is geïnventariseerd over de periode tot en met 1986.

De administratie van leden en verzekerden en de administratie m.b.t. de uitvoering van de sociale verzekeringswetten werd door het in 1952 opgerichte Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) gedaan. Hierdoor bevat het archief voornamelijk stukken van algemene aard, met name vergaderstukken, correspondentie en jaarverslagen. De series notulen van vergaderingen en de serie besluitenlijsten, die aanvankelijk deel uitmaakten van de serie agenda’s met bijlagen van vergaderingen, zijn daarvan afgescheiden en apart beschreven. Zij kunnen als nadere toegangen dienen op de grotere series. De verslagen van de vergaderingen van de Kleine Commissie zijn onder Bijzonder geplaatst. Deze verslagen vormen immers de neerslag van de taakuitvoering van de NAB.

De omvang van het door het IISG geïnventariseerde gedeelte van het NAB-archief, lopend tot en met 1986, bedraagt 8,91 m. Het restant van het archief van de NAB werd van het IISG naar het LISV getransporteerd en, na opheffing van het LISV, overgedragen aan zijn rechtsopvolger UWV. Het archief is geïnventariseerd over de periode 1987 tot en met 1997. De omvang van het archief van 1987 tot en met 1997 bedraagt 14,88 m.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Mijn vrouw heeft 10 jaar bij het kleding bedrijf Heutex N.V. Oostwal 35a in Oldenzaal gewerkt, is failliet gegaan, heeft zij volgend jaar recht op aan vullend pensioen?
Met vr. gr.
Hans Engelbertink

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: