Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Bedrijfsvereniging, Nieuwe Algemene

2.25.57
W. Leendertse, J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.57
Author: W. Leendertse, J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1949-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

36,90 meter; 568 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Microfiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het archief bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en statuten aanwezig.

Archiefvormers:

  • Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Het archief bestaat alleen uit jaarverslagen en de daarbij behorende statistieken van de bedrijfsvereniging

Het totale archief is geïnventariseerd volgens het schema Algemeen-Bijzonder. Bewerkingen vonden plaats op grond van het Basisselectiedocument sociale verzekeringen 1945-1997.

Het archief bestond oorspronkelijk uit jaarverslagen, statistische bijlagen, wat losse documentatie, personeelsbladen ect. Het archief is geselecteerd op bewaren en vernietigen. Het te bewaren gedeelte is geordend op datum. Het archiefmateriaal is volgens de gebruikelijke richtlijnen materieel verzorgd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Mijn vrouw heeft 10 jaar bij het kleding bedrijf Heutex N.V. Oostwal 35a in Oldenzaal gewerkt, is failliet gegaan, heeft zij volgend jaar recht op aan vullend pensioen?
Met vr. gr.
Hans Engelbertink

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: