Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

KNB

2.25.5344
Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.5344
Author: Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)

Periode:

1965-2004
merendeel 1975-1999

Omvang:

38,30 meter; 1854 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat dossiers over belangbehartiging van de beroepsgroep der notarissen, de Notariswet, tarieven, inkomen van notarissen, ereregelen, beroeps- en gedragsregels, scholing, voorlichting, toezicht op het notariaat, geschillen en klachten, alsmede over de uitvoering van de wetgeving aangaande rechtspersonen, belastingen, onroerend goed, hypotheken, erfrecht, huwelijk en echtscheiding.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Nederlandse Broederschap

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Voor het kunnen bepalen van de meest passende handeling voor dossiers is gebruik gemaakt van de selectielijst zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2005 (nr. 212 / pag. 12) en het ‘rapport institutioneel onderzoek betreffende de Koninklijke Notariële Broederschap en rechtsopvolgers na 1975’ opgemaakt door de KNB. Deze selectielijst is het instrument voor het bewaren en vernietigen van de archiefbescheiden van de KNB.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: