gahetNA in the National Archives

BV Tabak

2.25.45
R. Reens
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.45
Author: R. Reens
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1950-1990

Omvang:

0.30 meter; 7 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat uitsluitend jaarverslagen en de statistische gegevens die daar bij horen.

Archiefvormers:

  • BV. Tabak

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

Om tot de oprichting te komen van de bedrijfsvereniging voor de Tabak verwerkende industrieën kwamen op 6 februari 1950 vertegenwoordigers van drie tabakverwerkende industrieën en van de Bedrijfs-Unie voor de Tabakverwerkende industrieën bijeen, deze vertegenwoordigers waren het snel eens over het uitvoeren van de Werkloosheidswet door de nieuw op te richten bedrijfsvereniging. Ook was men het snel eens over de tekst van de statuten van de bedrijfsvereniging, en kort daarop, om precies te zijn op 28 februari 1950, werd de oprichtingsvergadering in Den Haag gehouden.

Nadat de aanvraag voor de officiële erkenning van de bedrijfsvereniging in de zin van artikel 6, 2e lid van de Werkloosheidswet was uitgegaan, werd daar door de staatssecretaris van Sociale Zaken middels zijn beschikking goedkeuring aan gegeven. De Bedrijfsvereniging voor de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering voor de Tabakverwerkende Industrieën werd speciaal opgericht om de Werkloosheidswet die op 1 juli 1952 inwerking trad uit te voeren, echter de uitvoering van deze wet duurde slechts tot 31 december 1952. Op 22 december 1952 is bij schrijven van de Sociale Verzekeringsraad goedgekeurd dat de Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieën haar administratie zelf uitvoert.

Op 1 januari 1953 start voor de Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieën de uitvoering van zowel de Werkloosheidswet, als de Ziektewet en de Kinderbijslagwet, dit als gevolg van de Organisatiewet Sociale Verzekering van 12 juni 1952. De BV 14 waaronder de Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieën in eerste instantie bekend stond, ging later over in de BV1. De BV1 bestond uit de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf en de Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieën, wanneer BV14 echter is opgegaan in de BV1 is niet achterhaald.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: