gahetNA in the National Archives

SFB en taakopvolger UOSV

2.25.41
J. Outhuis
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.41
Author: J. Outhuis
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1952-2003
merendeel 1955-2001

Omvang:

9.90 meter; 286 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, geprinte en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit deelarchief bevat de neerslag van de handelingen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid UOSV, alsmede haar formele voorganger de stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid - in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het bestaat voornamelijk uit publicaties en rapporten. Daarnaast zijn jaarverslagen, jaarboeken en statuten aanwezig.

Archiefvormers:

  • Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
  • UItvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het hoofdkantoor van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid is vanaf de oprichting gevestigd geweest in Amsterdam. Eerst verspreid over een aantal panden, maar uiteindelijk, na meerdere verhuizingen, in één modern kantoorpand aan de Basisweg (vanaf 1974). Het SFB-archief heeft deze bewegingen gevolgd.Het SFB voerde de administratie van de uitvoering sociale verzekeringen voor de BV Bouw en haar twee risicogroepen (voor de bagger- en schildersbedrijven). Het archief van deze organisaties is echter apart gevormd en ook apart bewerkt en beschreven.

UWV heeft vanaf 2002 naast de bedrijfsverenigingsarchieven ook de archieven van de uitvoeringsorganisaties (waaronder het SFB) overgenomen, en het beleidsmatige deel daarvan gecentraliseerd op de locatie van het hoofdkantoor Amsterdam Sloterdijk. Het betreft echter alleen de publiekrechtelijke stukken; de privaatrechtelijke stukken bevinden zich nog steeds in het archief aan de Basisweg te Amsterdam, bij de andere (nog actieve) organisatie-onderdelen van de SFB-groep, die momenteel de naam Cordares voeren.

Geraadpleegde literatuur:

  1. Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid 1952-1962 - anonieme uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stichting SFB, 1961 (inventarisnummer 49).
  2. Verstrekkende Zekerheid - een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen 1940 - 1997 (ministerie van SZW, 1999 december).
  3. Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, 1952 - 1997 (J. Kaak, 2006).
  4. Jaarrapport 1996 van de stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid 1997 (inventarisnummer 4).
  5. Jaarrapport 1996 van Sociaal Fonds Bouwnijverheid Groep, 1997 (inventarisnummer 5).
De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: