gahetNA in the National Archives

BV Gezondheid / Uitvoeringsorganisatie

2.25.40
J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.40
Author: J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1973-1990

Omvang:

4.20 meter; 86 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de BVG uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringswetten in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving over de periode 1973-1990. Hoewel de Bedrijfsvereniging BVG en een eigen Uitvoerings-organisatie sinds 1966 naast elkaar hebben bestaan zijn van de Uitvoeringsorganisatie alleen stukken vanaf 1973 aangetroffen. Het hiaat over de periode 1966-1972 is te verklaren door het feit dat de gehele administratie- en bedrijfsvoering van de bedrijfsvereniging en de uitvoeringsorganisatie een zeer complex geheel vormde. Het archief van de uitvoeringsorganisatie bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en dossiers op onderwerp aanwezig. Vanwege het feit dat de Erfgoedinspectie tijdens een inspectie in 2010 constateerde dat UWV achterstanden had met betrekking tot het overdragen van statische archieven van haar rechtsvoorgangers aan het Nationaal Archief, waaronder de BVG uitvoeringsorganisatie, is dit archief met voorrang bewerkt.
Nadat de raad van bestuur van UWV had bepaald dat de achterstanden van de archieven van haar rechtsvoorgangers t/m 1990 eind 2010 moesten zijn geïnventariseerd is in overleg met het Nationaal Archief overeengekomen het archief van het BVG in twee blokken over te dragen. En wel een blok met stukken tot en met 1990 en een blok met stukken van 1991 tot en met 1996.

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

BVG. reg. nr.796130542-013 Rayonkantoor 04

Waar en hoe kan ik oude salarisgegevens opvragen, via PFZW. heb ik thans ontdekt dat mijn pensioengegevens onjuist zijn. Ik ben in 2007 met pensioen gegaan.
- Is mijn aanvraag/invulformulier nog te achterhalen??
- Hoe kan ik mijn oude jaarsalaris achterhalen? ( 1983 - 2007)
- Mijn arbeidsverleden in ziekenhuis Mariastichting Haarlem is niet opgenomen in mijn pensioen, noch mijn arbeidsverleden 1.09.1962 - 1.1.1963 = 3 mnd. bij Dr.Petten, neurloog in Amersfoort.
Dank voor Uw medewerking.

Geachte mevrouw van Stein,

Uw vragen zijn doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer van Staveren Eimers,

Dit archief bevat alleen beleiddsstukken geen uitvoeringsadministratie. In de inleiding van deze inventaris staat dat de uitvoering uiteindelijk is overgegegaan naar het UWV te Amsterdam.

Geachte Heer/mevr. Graag wil ik van jullie weten of ik bij jullie pensioen opgebouwd heb.ben ongeveer vanaf 1974 tandartsassistente geweest tot ongeveer mijn 30e jaar en zat bij het B.V.G en dat is door jullie overgenomen? Mijn vraag is staat het bij jullie geregistreerd ? En waar moet ik anders zijn mijn geb. Datum is 02-04-1953. Hopende iets van u te vernemen. Met vriendelijke groet, Clementine Hoevenaars

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: