Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BV Metaal

2.25.39
Mehmet Bilgen, R. Reens
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.39
Author: Mehmet Bilgen, R. Reens
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1949-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

2,40 meter; 66 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het bevat een overzicht van vergaderingen van zowel de ledenraad het bestuur en de verschillende commissies die deel uit maken van deze BV

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Klein Metaal

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief is in 2000 op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis geïnventariseerd volgens het schema Algemeen-Bijzonder. Er bleek echter nog een gedeelte van het bedrijfsverenigingsarchief in de kelder van het voormalig Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) te staan, welk deel uiteindelijk in 2009 is geïnventariseerd door het UWV.

Omdat zowel de administratie van leden en verzekerden als de administratie m.b.t. de uitvoering van de sociale verzekeringswetten was opgedragen aan het GAK bevat het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid voornamelijk stukken van algemene aard, vooral vergaderstukken, correspondentie en jaarverslagen (het z.g. ‘beleidsarchief’). De series notulen van vergaderingen en de serie besluitenlijsten, die aanvankelijk deel uitmaakten van de serie agenda’s met bijlagen van vergaderingen, zijn daarvan afgescheiden en apart beschreven. Zij kunnen als nadere toegang dienen op deze nogal omvangrijke serie. De geanonimiseerde stukken van de Kleine Commissie zijn echter onder bijzonder geplaatst. Deze stukken vormen immers de neerslag van de taakuitvoering van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: