Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

NWO / ZWO

2.25.36
Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.36
Author: Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)

Periode:

1946-1998
merendeel 1946-1989

Omvang:

14,50 meter; 453 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er komen ook Engelse, Franse en Duitse teksten voor.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de subsidiëring van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Archiefvormers:

  • Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst met gebruikte afkortingen

ARAcademische Raad
BDLBiotechnologie Delft Leiden
BIONStichting Biologisch Onderzoek in Nederland
BUOZBeleidsnota Universitair Onderzoek
CAVWOCommissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onderzoek
CERNConseil Européen pour la Recherce Nucléaire
FOMStichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
FUNGOStichting voor Fundamenteel Geneeskundig Onderzoek der Materie
IOP-bInnovatiegerichte Onderzoeksprogramma Biotechnologie
JCMTJames Clerk Maxwell Telescope
JSCJoint Steering Committee
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
NCFStichting Nationale Computerfaciliteiten
NFICommissie Nationale Faciliteit Informatica
NSAVNederlandse Antropologische en Sociologische Vereniging
NWONederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
O en WMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
POZOverleg Portefeuillehouders Onderzoek
RAWBRaad van Advies voor Wetenschapsbeleid
SISWOStichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek
SONStichting Scheikundig Onderzoek in Nederland
STWStichting voor de Technische Wetenschappen
TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
VWOVerbond van Wetenschappelijke Onderzoekers
WONGStichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Nieuw-Guinea
WOTROStichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden
ZWOOrganisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: