Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Losse Aanwinsten Tweede Wereldoorlog

2.22.17
D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.22.17
Author: D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
2002
CC0

Periode:

1936-2001
merendeel 1940-1945

Omvang:

0,19 meter; 60 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een deel in het Duits en Engels

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De verzameling losse aanwinsten uit de jaren 1939-1945, afkomstig van diverse organisaties en particulieren, bevat onder meer stukken over mei 1940, stukken over concentratiekampen (o.a. Theresienstadt), het krijgsgevangenenkamp Grüne bij Lissa, brieven uit de Hongerwinter, foto's van activiteiten van de NSB, een aantal afleveringen van het Volkse maandblad 'De Hamer' en documentatie over de behandeling van politieke delinquenten (foute Nederlanders) na afloop van de oorlog. De verzameling wordt periodiek aangevuld door schenkingen of vondsten.

Archiefvormers:

  • Diverse organisaties en particulieren

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: