gahetNA in the National Archives

Emstede, van

2.21.414
I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.414
Author: I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1796-1983
merendeel 1854-1965

Omvang:

3.50 meter; 109 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een klein deel in het Spaans en Indonesisch.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Enkele foto's en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk stukken over de belangen van personeel van bedrijven in Nederlands-Indië Japanse krijgsgevangenschap, de opbouw van de deelstaat Oost-Indonesië na 1946 en de zorg voor gerepatrieerden uit Indonesië.

Archiefvormers:

 • Emstede, Th.A.J.A.M. van (1980-1965)
 • Emstede-Wiel, C.W.M. van
 • Emstede, Th.P.J.M. van
 • Emstede-Beusen, M.F.G.E. van
 • Kessler, P.J.Th
 • Kessler, P.J.Th
 • Emstede, Th.J.C. van

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Th.A.J.A.M. van Emstede werd 27 maart 1908 geboren te Roermond als vierde kind van Th.P.J.M. van Emstede en M.F.G.E. Beusen. Hij ontving zijn opleiding aan de Broeder- en Fraterschool te Venlo en Zwolle (1915-1921), het klein seminarie der Redemptoristen (gymnasium) te Roermond en Vaals (1921-1924) en de middelbare landbouwschool te Roermond (1925-1927). In 1930 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië als assistent bij de Cultuurmaatschappij Bandjarnegara. Hij trad in 1931 in dienst van het departement van Economische Zaken en klom op tot Hoofd van het Verkoop bureau van het Boswezen te Bandung. Tijdens verlof naar Nederland trouwde hij op 2 oktober 1937 met C.W.M. Wiel. Tijdens de Japanse bezetting verbleef Van Emstede als krijgsgevangene in kampen op Java, Thailand en Japan. Na de bevrijding trad hij in dienst van het gouvernement te Makassar, waar hij tevens actief was in verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Hij nam in 1946 deel aan de conferenties over de toekomstige ontwikkeling van Indonesië te Malino, Den Pasar en Pangkal Pinang en werd benoemd tot lid van het voorlopige parlement van de deelstaat Oost-Indonesië. Na de souvereiniteitsoverdracht keerde hij terug naar Nederland,waar hij enkele jaren werkte als directeur van de katholieke stichting tot bevordering van het welzijn van zieken “De Zonnebloem”. Vervolgens was hij bestuurslid van de KNAF (federatie van Katholieke Nederlandse Ambtelijke en Particuliere werknemers in Indonesië (KNAF), afdeling Nederland. Hij overleed in 1965.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: