Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Luns, J.M.A.H.

2.21.351
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.351
Author: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1893-2002
merendeel 1914-2002

Omvang:

38.80 meter; 2483 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Na een loopbaan als beroepsdiplomaat was dr. J.M.A.H. Luns (KVP) in acht kabinetten minister van Buitenlandse Zaken (1952-1971) en vervolgens Secretaris-Generaal van de NAVO (1971-1984). Zijn archief beslaat zowel zijn persoonlijk leven (familie, jeugd) als zijn openbare functies. Het omvat omvangrijke reeksen correspondentie, dagboeken, door hem opgestelde interne memoranda, ministerstelegrammen, vele onderwerpsdossiers, foto’s, fotoalbums en krantenknipsels, waaronder een grote verzameling spotprenten.

Archiefvormers:

 • Luns, dr. J.M.A.H.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor de loopbaan van Luns zijn de volgende archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang:

 • Kabinetsarchief, 1871-1940 (2.05.18)
 • Gezantschap te Bern, 1914-1954 (2.05.49)
 • Gezantschap te Lissabon, 1880-1954 (2.05.161)
 • Departementaal archief (Londens archief), 1940-1945 (2.05.80)
 • Gezantschap/ambassade te Londen, 1813-1954 (2.05.44)
 • Permanente Vertegenwoordiging bij de VN te New York, 1946-1950 (2.05.59.03)
 • Departementaal archief, 1945-1954 (2.05.117)
 • Departementaal archief, 1955-1964 (2.05.118)
 • Departementaal archief, 1965-1974 (2.05.313)

Archieven van bewindspersonen die gelijktijdig met Luns waren verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • J.W. Beyen, minister van Buitenlandse Zaken 1952-1956 (2.21.408)
 • E.H. van der Beugel, staatssecretaris 1956-1958 (2.21.183.08)
 • I.N.Th. Diepenhorst, staatssecretaris (belast met ontwikkelingshulp) 1963-1965 (2.21.052)
 • H.J. de Koster, staatssecretaris 1967-1971 (2.21.191)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: