gahetNA in the National Archives

Jonkman

2.21.298
N. Römer-Kenepa
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.298
Author: N. Römer-Kenepa
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1910-1976

Omvang:

8,40 meter; 582 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Jan Anne Jonkman bekleedde diverse functies bij de rechtbank in Nederlands-Indië. Daarnaast hield hij zich met diverse activiteiten in de Indonesische maatschappij bezig. Na de verkiezingen van mei 1946 werd hij benoemd tot minister van Overzeesche Gebiedsdelen. Zijn grootste bekendheid kreeg Jonkman als minister gedurende de cruciale periode van de onderhandelingen inzake de onafhankelijkheid van Indonesië. J.A. Jonkman was voorts nog lid van de Tweede en Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Met ingang van 1 juli 1951 werd Jonkman benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer. Naast zijn voorzitterschap van de Eerste kamer had Jonkman ook drie belangrijke nevenfuncties bekleed als voorzitter te weten; van de Garantiewetcommissie, van het Hoofdbestuur van de Vereniging voor Internationale Rechtsorde (V.I.R.O.) en van de Programmaraad van de Radio Nederland Wereldomroep.
Bij de indeling van de inventaris is een onderscheid aangebracht in stukken betreffende zijn persoonlijke leven en stukken betreffende zijn openbare leven. Het archief is zeer fragmentarisch maar is een bron van belangrijke aanvullende informatie voor de staatkundige geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en haar voormalige koloniën na de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Jonkman, J.A.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: