Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Lammens

2.21.183.45
J. Voorhoeve
Nationaal Archief, Den Haag
1960
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.183.45
Author: J. Voorhoeve
Nationaal Archief, Den Haag
1960
CC0

Periode:

1815-1836

Omvang:

3,00 meter; 24 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De kopieën van de handschriften van mr. A.F. Lammens bevatten zijn mémoires met betrekking tot die perioden waarin hij officiële ambten bekleedde, en kopieën van de stukken die voor het uitoefenen van zijn functies van belang waren. Daarnaast bevat het archief losse aantekeningen en manuscripten, onder meer van Lammens zelf. In deze geschriften bevindt zich een grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot Suriname, waar Lammens President van het Hof van Civiele Justitie is geweest. De verzameling is onvolledig.

Archiefvormers:

  • Lammens, mr. A.F. [levensjaren, 1767-1847]

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De mémoires behandelen alleen die perioden, waarin Lammens officiële ambten bekleedde. Van 1796-1806 vindt men een hiaat. In die periode leefde hij als ambteloos burger in Axel. Ook over de tijd na zijn pensionering (na 1835) horen wij niets. In zijn voorrede bekent hij, dat het bijhouden van persoonlijke mémoires hem een hachelijke en zelfs nadelige zaak lijkt. Maar ieder zou volgens hem, goed doen zijn ambtelijke leven te beschrijven. Men vindt bij deze mémoires ook copieën en originelen van alle voor het beleid van Lammens belangrijke stukken. Daar Lammens hoge ambten bekleedde, zijn deze mémoires belangrijk voor het tijdsbeeld.

De verzameling is onvolledig, ze begint met deelnr. 6, beschreven in de Nieuwe West-Indische Gids 40 (1960) pagina's 28-49.

De stukken zijn in tweevoud geborgen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: