gahetNA in the National Archives

Mook, van

2.21.123
M. Dutilh
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.123
Author: M. Dutilh
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1917-1964

Omvang:

6.50 meter; 341 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een enkel stuk is in het Engels gesteld.

Soort archiefmateriaal:

De stukken zijn op microfiche gezet.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dr. H.J. van Mook (1894-1965) werd na zijn studie Indologie in Leiden ambtenaar in Nederlands-Indië. Daar klom hij op tot Luitenant Gouverneur-Generaal (LGG). Na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië werd hij minister van Koloniën in Londen. In september 1944 werd hij opnieuw benoemd tot LGG. Deze functie bekleedde hij tot november 1948. Mook gold als de belangrijkste voorvechter van het akkoord van Linggadjati, maar in 1948 verloor hij het vertrouwen van de Nederlandse politiek en werd vervangen door dr. L.J.M. Beel. Na zijn ontslag bekleedde hij functies in het buitenland en stierf in 1965 in Frankrijk.
Het archief bevat correspondentie, nota's, redevoeringen. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren onder meer: Van Mook's betrokkenheid bij de radiorede van Koningin Wilhelmina van 6 december 1942 waarin staatkundige hervormingen van het koninkrijk werden aangekondigd, materiaal over de oorlog tegen Japan, voorbereidingen voor het herstel van het Nederlands gezag, plannen voor de naoorlogse wederopbouw, de situatie in Nederlands-Indië na de Japanse capitulatie, de onderhandelingen met Indonesië, de eerste Politionele Actie en zijn ontslag.

Archiefvormers:

  • Dr. H.J. van Mook (1894-1965)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: