gahetNA in the National Archives

Marchant

2.21.117
Ch.J.A.M. Schaepman
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.117
Author: Ch.J.A.M. Schaepman
Nationaal Archief, Den Haag
1968
CC0

Periode:

1753-1946
merendeel 1798-1946

Omvang:

2.50 meter; 629 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Wel zit er wat fotomateriaal in dit archief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

H.P. Marchant was onder andere minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het tweede kabinet-Colijn en lange tijd fractievoorzitter van de V.D.B. (Vrijzinnig-Democratische Bond), waarvan hij mede-oprichter was. Hij begon zijn carriere als advocaat en wethouder in Deventer. Na zijn bekering tot het Rooms Katholieke geloof ging hij over naar de R.K.S.P. (Roomsch-Katholieke Staatspartij), waar hij van 1935 tot 1945 actief voor was. Vanaf 1935 was hij ook voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
In dit archief bevinden zich stukken van persoonlijke aard, stukken betreffende zijn loopbaan en overige stukken zoals correspondentie en aantekeningen en publicaties. Wat betreft de stukken van persoonlijke aard vallen daaronder o.a. stukken over zijn voorgeslacht, stukken betreffende zijn jeugd en huwelijk, waaronder correspondentie met familie en vrienden, en stukken betreffende zijn overgang naar de Rooms Katholieke kerk.
Onder de stukken betreffende zijn loopbaan vallen stukken die betrekking hebben op zijn werk als advocaat, als politicus (zowel lokaal te Deventer als landelijk) en als voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Archiefvormers:

  • familie Marchant,
  • familie Van der Goes,
  • familie Rambonnet.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: