gahetNA in the National Archives

Hamel, van

2.21.081
F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.081
Author: F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1968
CC0

Periode:

1632-1964
merendeel 1888-1964

Omvang:

5.60 meter; 386 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Joost Adriaan van Hamel (1880-1964) omvat stukken m.b.t. zijn particuliere evenals zijn openbare leven. Stukken aangaande het openbare leven van van Hamel betreffen zijn werkzaamheden als advocaat, hoogleraar en publicist, zijn positie bij de Volkenbond en de Verenigde Naties, zijn voorzitterschap van het Bijzonder Gerechthof te Amsterdam evenals de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht.
Particuliere stukken zijn voornamelijk papieren afkomstig uit het familie- en zijn persoonlijk archief.
Het archief bevat daarom ook stukken betreffende de twee zoons van J.A. van Hamel, Lodo en Gerard Anton van Hamel, die beide door de Duitse bezetter om het leven zijn gebracht voor hun verzetsdeelname.

Archiefvormers:

  • Hamel, Joost Adriaan van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Het monument in Bussum wordt de marinier genoemd. Ik begrijp dat niet aangezien Lodo van Hamel geen marinier, maar een marine officier was, dat is heel wat anders.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: