gahetNA in the National Archives

Bus de Gisignies, du

2.21.035
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.035
Author: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
CC0

Periode:

1602-1909
merendeel 1802-1909

Omvang:

21.80 meter; 550 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849) omvat hoofdzakelijk documenten betreffende zijn commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië. Daarnaast bevat het archief stukken van Du Bus' nakomelingen en van zijn voorganger als goeverneur, Baron van der Capellen; alsmede allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd.

Archiefvormers:

 • Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Léonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies, geboren Dottignies 28 februari 1780 en overleden Oostmalle, 31 mei 1849, was de zoon van Pierre Ignace Joseph Du Bus, wiens echtgenote tot de familie De Gisignies behoorde. Léonard Pierre Joseph Du Bus de Gisignies huwde in 1802 te Brugge Marie Anne Catherine Bernardine de Deurwaerder (1783-1836) en hertrouwde in 1839 met Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin (1779-1864).

  Deze genealogische opgaven zijn ontleend aan Baron Isidore De Stein D'Altenstein, La noblesse belge, Annuaire de 1890, II, p.319-322.

  • Uit het eerste huwelijk van Léonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies stamde Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies, geboren Doornik 20 juni 1808, overleden Bad Ems 6 juli 1874, dr. in de rechten, senator en directeur van het Koninklijk Museum voor natuurlijke historie te Brussel, schrijver van Esquisses ornithologiques. Zijn schilderijenbezit werd beschreven door Edouard Fetis, Galerie du Vicomte du Bus de Gisignies, Texte explicatif et annotations. Bruxelles 1878.

  • De jongere broer van Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies, geheten Albéric Burggraaf Du Bus de Gisignies (18101874), ongetrouwd gebleven, was, evenals zijn broer, Belgisch senator.

  • Uit het huwelijk van Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies met Pétronille Dorothée Truyts (1801-1886) stamden twee zonen, Bernard Daniël Burggraaf Du Bus de Gisignies (geb.1833), die attaché van legatie en senator was, en Christiaan Bernard Alexander Burggraaf Du Bus de Gisignies (geb. 4 november 1845 te Oostmalle, overl. 3 juli 1883 te Jabbeke), die in 1880 getrouwd was met Ursule Truyts (geb.1850). Hun dochter Godelive werd 19 november 1882 geboren en trouwde in 1913 Graaf Maximilien de Renesse Breidbach, geb. 1867.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: