gahetNA in the National Archives

Beresteyn, van

2.21.018
J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.018
Author: J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1977
CC0

Periode:

1376-1988

Omvang:

26.90 meter; 2148 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat documenten en brieven van verschillende leden van de familie Van Beresteyn sinds de 16e eeuw. Deze familie bracht verschillende handelaren, kooplieden en bestuurders voort, en verwierf grote welstand. Eltjo Allegondus van Beresteyn (1876-1948), die als bestuurder en politicus o.a. burgemeester van Veendam en lid van de Tweede Kamer was, heeft zich als genealoog met name toegelegd op de vervolmaking van het familiearchief Beresteyn.

Archiefvormers:

  • Beresteyn, Familie Van Gael, Familie Knobbert, Familie Hoeff, Familie Van der Assendelft, Familie Van Groot, Familie De Brühl, Familie Gaymans, Familie Forsten, Familie Zuylen, Familie Van Frowein, Familie Bleiswijk, Familie Van Pieuse Fonds Maria Duyst, Het etc.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: