Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Schneither

2.21.007.57
M. Burnier
Nationaal Archief, Den Haag
1915
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.007.57
Author: M. Burnier
Nationaal Archief, Den Haag
1915
CC0

Periode:

1788-1835

Omvang:

9,00 meter; 138 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Gérard Jan Chrétien Schneither (1795-1877) was o.a. particulier secretaris van Gouverneur-Generaal Van der Cappellen in Nederlands-Indië, en lid van het Hoog Gerechtshof aldaar. Na aankomst in Nederland werd hij benoemd tot raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland. Een groot deel van de stukken uit dit archief behoorde oorspronkelijk toe aan Gouverneur-Generaal Van der Cappellen. De meeste stukken zijn afschriften van de in de Indische Gouvernementsarchieven aanwezige exemplaren en hebben betrekking op belangrijke maatregelen van bestuur en gebeurtenissen in Nederlandsch-Indië.

Archiefvormers:

  • Schneither, Gérard Jan Chrétien (1795-1877)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Gérard Jan Chrétien Schneither werd in 1795 te Leiden geboren. In 1819 als ambtenaar der derde klasse naar Nederlandsch-Indië uitgezonden, werd hij in 1821 tot hoofdcommies ter algemeene secretarie te Batavia aangesteld. In hetzelfde jaar volgde zijn benoeming tot particulier secretaris van den Gouverneur-Generaal, baron Van der Capellen, welk ambt hij tot diens aftreden in 1826 bekleedde. Van 1828 tot 1829 was Schneither lid van het Hoog Gerechtshof te Batavia, in 1832 keerde hij naar. Nederland terug, waar hij in 1839 tot raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland werd benoemd. Hij overleed te Arnhem in 1877.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: