gahetNA in the National Archives

Bezemer

2.21.005.38
J.K. Bondam
Nationaal Archief, Den Haag
1907
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.005.38
Author: J.K. Bondam
Nationaal Archief, Den Haag
1907
CC0

Periode:

1762-1854
merendeel 1762-1853

Omvang:

0.70 meter; 48 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften, tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Pieter en Ary Bezemer bestaat uit correspondentie, rekeningen, en tekeningen en gravures van o.a. de beschieting van Antwerpen in 1830. Het archief bestaat voornamelijk uit journalen en extracten uit journalen van hun scheepsreizen als walvisvaarder, als lid van de bemanning van een oorlogsbodem, of als koopvaarder op verschillende schepen reizend naar verschillende werelddelen.

Archiefvormers:

  • Bezemer, Pieter
  • Bezemer, Ary

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • schipper op een walvischvaarder van de reders Eduard Jacob Penning & Co. te Schiedam, 1787-1794; luitenant ter zee bij aanstelling van 30 Mei 1795.

  • Zoon van Pieter Bezemer, cadet ter zee 3 Juni 1795; luitenant ter zee 27 Febr. 1801; 1ste luitenant 15 Mei 1808; met verlof uit 's lands dienst, 14 Nov. 1814; tijdelijk ter koopvaardij varende; weer in 's lands dienst gesteld 9 Jan. 1816; op non-activiteit 13 Juli 1816; varende ter koopvaardij voor de reeders N. J. de Cock & frère te Gent; benoemd tot kapitein-luitenant ter zee 11 Aug. 1821; weer in 's lands dienst geplaatst 1 Maart 1830; kapitein ter zee 1 April 1831; inspecteur van uitrusting, levensmiddelen en kleeding bij de marine 1 Oct. 1832-31 Dec. 1850 en uit den dienst ontslagen met den titulairen rang van Schout bij-nacht.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: