gahetNA in the National Archives

Kock, H.M. de

2.21.005.33
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1905
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.005.33
Author: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1905
CC0

Periode:

1780-1836
merendeel 1807-1836

Omvang:

5.00 meter; 225 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van H.M. de Kock omvat een stukken m.b.t. een grootdeel van zijn militaire en politieke alswel koloniale loopbaan. Zowel tijdens als na zijn verblijf in Nederlands-Indië. Een groot gedeelte van het archief wordt in beslag genomen door een veelvoud aan correspondentie die dhr de Kock heeft gevoerd met de Kroon en de verschillende ministers en ministeries. Ook zijn er veel inkomende brieven bewaard gebleven, van zowel beambten als residenten en particulieren, evenals complete briefwisselingen met verschillende partijen en instanties. Daarnaast bevat het archief nota's en memories m.b.t. militaire aangelegenheden.
Een sectie van het archief bevat stukken afkomstig van andere personen, o.m. van gouverneur-generaal Mr. G.A.G.Ph. baron van der Capellen (1778-1848), de resident van Kedu [Kadoe], generaal J. van Geen, kolonel F.D. Cochius, kolonel J.B. Cleerens, kapitein A.J. Blieck, Raden Ario Noto Diningrat, Diponegoro, en F.G. Valck

Archiefvormers:

  • H. M. de Kock

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: