gahetNA in the National Archives

Ned.-Ind. Handelsbank

2.20.68
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.68
Author: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Periode:

1857-1972
merendeel 1863-1965

Omvang:

112.00 meter; 2750 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen, van de directie, correspondentieseries met agentschappen en andere banken, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, de nationalisatie door Indonesié, overname door de Rotterdamse Bank, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, deviezenverkeer en handel in grondstoffen.

Archiefvormers:

  • Nederlands-Indische Handelsbank, 1863-1950
  • Nationale Handelsbank, 1950-1965

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het Nederlandse archief werd na de overname van de NHB door de Amro Bank bewaard in het kantoor Rokin 43 te Amsterdam. Pas uit 1972 zijn enige schriftelijke gegevens bekend over de staat van het archief. Een brief van 6 september 1972 maakt melding van een driedeling:

  1. door de bank te vernietigen stukken, voornamelijk duplicaten, comptabele stukken, hulpadministraties, maandelijkse verantwoordingsstukken en correspondentie tussen de onderdirectie en de kantoren overzee;
  2. archief bestemd voor het Algemeen Rijksarchief, met een omvang van 125 meter, bestaande uit jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen, notulen van vergaderingen van directie en commissarissen, gedenkboeken, bundels jaarwerk, series correspondentie tussen de directie in Amsterdam en de buitenkantoren en Batavia en diverse reisrapporten;
  3. circa 65 meter archief dat voorlopig niet zou worden overgedragen, bestaande uit comptabele stukken die binnen korte tijd vernietigbaar zouden zijn, stukken betreffende pensioenfondsen, personeelsdossiers, dossiers betreffende het oorlogsarchief te Londen, volledige specificaties van posten op de balans en confidentiële stukken van na 1945. Dit deel van het archief werd in 1988 door de Amro Bank vernietigd.

In juli 1972 werd voor het onder 2. genoemde archief een verklaring van inbewaringgeving getekend met het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Nationaal Archief). Eind 1972 werd het overgebracht naar het depot Schaarsbergen van het Algemeen Rijksarchief. In 1973 werd hiervan een plaatsingslijst gemaakt door R. Braad en W.R. van Daatselaar. In 1995 werd nog circa 12 meter aan het archief toegevoegd. Gelijkertijd werd de beperkte openbaarheid verkort van 75 tot 50 jaar.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: